Jak pracuję

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              „Im bardziej możesz się śmiać, gdy jesteś szczęśliwy, płakać gdy jesteś smutny, używać złości aby wyznaczyć granice,
kochać z pasją oraz dawać i otrzymywać ciepło w pełny i otwarty sposób, tym dalej jesteś od cierpienia”
 

Leslie Greenberg

Psychoterapia jest procs7esem zwiększania świadomości i odpowiedzialności za własne życie, polega na lepszym rozumieniu i głębszym doświadczaniu siebie. Ułatwia kontakt z samym sobą. Odkrywa osobiste zasoby, tworzy nową jakość bycia i postrzegania.

Zmiana jest możliwa dzięki odkrywaniu siebie, swojego unikalnego potencjału, a także procesowi świadomej wymiany z otoczeniem – brania tego, co jest potrzebne i dawania tego, co ma się do zaoferowania światu.

Psychoterapia opiera się na dobrowolności – klient ujawnia tyle, ile sam zdecyduje. Terapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa (całkowita dyskrecja). Do tego samego celu można dojść różnymi drogami – istnieje kilka podejść terapeutycznych:

Psychoterapia humanistyczna polega na poszerzaniu świadomości uczuć, potrzeb, sygnałów które daje ciało i dzięki temu na życiu bardziej w zgodzie ze sobą, na świadomym podążaniu własną drogą. Podstawą jest założenie, że różne sfery człowieka (psychiczna, cielesna, społeczna i duchowa) wzajemnie na siebie wpływają.
Często problemy mają swoje początki w doświadczeniach z przeszłości, powstają w wyniku niedokończonych spraw i relacji, które przytrzymują naszą energię i nie pozwalają żyć w pełni. Terapia zwiększa umiejętność dokonywania wyborów zgodnie z własnymi potrzebami. Zwraca też uwagę na (zamiast życia przeszłością lub przyszłością) pełne doświadczanie tu i teraz.
Podstawową wartością psychoterapii humanistycznej jest Człowiek oraz autentyczna, empatyczna i akceptująca Relacja.
Psychoterapeuta nie udziela rad, nie daje gotowych „przepisów”. Razem z klientem poszukują jego indywidualnego sposobu na bycie szczęśliwszym.

Psychoterapia doświadczeniowa jest podejściem humanistycznym, mającym potwierdzenie empiryczne. Łączy terapię skoncentrowaną na osobie, podejście egzystencjalne i gestaltowskie.

Głównymi przedstawicielami podejścia humanistycznego są: C.Rogers, F.Perls, L.Greenberg.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna koncentruje się na wpływie  niezdrowych lub niekonstruktywnych myśli i przekonań na przeżywane emocje i – w konsekwencji – również zachowania. Bazuje na założeniu, że to nie fakty, zdarzenia i doświadczenia, tylko to, jakie nadajemy im znaczenie, ma wpływ na nasze emocje i zachowania.

W swojej pracy integratywnie łączę ww. nurty, dostosowując się do potrzeb klienta.

s2