Kontakt:
Agnieszka Zaborowska
tel. 794 000 931
Kielce, Kraków

s9Sesja terapeutyczna zwykle trwa 50 minut i odbywa się raz w tygodniu.

Początkowe 1-3 spotkania to konsultacja, mająca na celu wspólne ustalenie obszaru pracy i celów terapii. Potem klient i terapeuta podejmują decyzję co do dalszej współpracy i jej zasad.

Podczas kolejnych spotkań klient dzieli się tym, nad czym aktualnie chce pracować, przy czym sam decyduje, jak głęboko chce się otworzyć. Terapeuta proponuje różne formy pogłębiania doświadczenia, jednak za każdym razem to klient decyduje, czy skorzysta z danej propozycji.