Kontakt:
Agnieszka Zaborowska
tel. 794 000 931
Kielce, Kraków

SimontonCarl Simonton jest twórcą całościowego i wszechstronnego programu interwencji psychoterapeutycznej dla chorych na nowotwory. Opracowany przez niego program odnosi się do wszystkich podstawowych sfer ludzkiego życia : Realizowane jest to w formie psychoterapii indywidualnej, psychoterapii grupowej oraz edukacja o nowotworach złośliwych, układzie odpornościowym, emocjach i samopomocy.
 • Rozwój zdrowych przekonań duchowych, religijnych, filozofii życia czy egzystencjalnych
 • Odkrywanie znaczenia, głębokiego spełnienia i sensu życia
 • Zwiększanie radości życia
 • Kształtowanie zdrowych przekonań o śmierci i umieraniu i rozwiązywanie lęku przed śmiercią
 • Kształtowanie zdrowych myśli, przekonań i postaw – ich pozytywny wpływ na emocje i zdrowienie
 • Stawianie celów
 • Rozwiązywanie problemów
 • Kształtowanie zdrowego obrazu samego siebie
 • Relaks
 • Praca z wyobraźnią
 • Kształtowanie zdrowych nawyków
 • Stosowanie się do leczenia
 • Aktywne uczestnictwo w terapii
 • Rekreacja i zabawa
 • Zachowania prozdrowotne (asertywność, dieta, ruch, itd)
 • Zmniejszanie dystresu
 • Rozwijanie i utrzymywanie nadziei
 • Skuteczne radzenie sobie z lękiem, przygnębieniem, złością, poczuciem beznadziei i bezradności, poczuciem urazy i krzywdy
 • Skuteczne radzenie sobie z codziennymi stresami
 • Rozwój „kompetencji emocjonalnej”
 • Skuteczne radzenie sobie w stanie kryzysu emocjonalnego
 • Radzenie sobie z poczuciem winy
 • Rozwój systemu wsparcia
 • Stosowanie dostępnych źródeł wsparcia
 • Rozwój umiejętności komunikowania się z bliskimi
 • Wsparcie dla osób wspierających
 • Dieta
 • Aktywność fizyczna
 • Rekreacja i czynności witalne
 • Jakość życia i umierania
 • Zabawa i nieuwarunkowany śmiech