Filmy

Każdy z nas wyposażony jest w naturalne siły obronne organizmu: makrofagi, granulocyty, limfocyty T i natural killers. Zobacz, jak one Cię bronią:

  1. makrofag goni bakterię
  2. graulocyt niszczy komórki nowotworowe
  3. limfocyt T też niszczy komórki nowotworowe
  4. makrofag w akcji
  5. natural killers