Efekty Programu Simontona

s8

Carl Simonton był jednym z pierwszych lekarzy onkologów, który tradycyjne działania medyczne uzupełnił o wsparcie psychoterapeutyczne. Stworzył on nowatorską metodę opartą na terapii poznawczo-behawioralnej, pomagającą pacjentom lepiej radzić sobie ze stresem związanym z chorobą. Pacjenci uczą się, w jaki sposób ich myślenie o chorobie wpływa na ich stan emocjonalny i proces zdrowienia, jak wprowadzać zmiany w swoim życiu, aby czerpać z niego więcej zadowolenia, radości i poczucia spełnienia i sensu.

Prof. David Spiegel z Wydzialu Medycznego Universytetu Stanford od ponad dwudziestu lat prowadzi badania dotyczące wpływu wsparcia psychoterapeutycznego na jakość życia chorych na nowotwory. Badania wskazują, że wsparcie psychologiczne znacząco poprawia jakość życia pacjentów, zwiększa efektywność leczenia.

Dr Fawzy-Fawzy (2003) zaobserwował, ze psychoterapia w istotny sposób poprawiała wyniki leczenia pacjentów z diagnozą czerniaka złośliwego, zmniejszając jednocześnie ryzyko nawrotu.

Feller i Bultzebruck (2002) wykazali w swoich badaniach, że psychoterapia poznawczo-behawioralna znacząco wydłuża czas przeżycia u pacjentów z rakiem płuca.