Doświadczenie zawodowe

DSCN0224Jestem psychoterapeutką. Ukończyłam 4-letnią szkołę psychoterapii w Ośrodku INTRA
w Warszawie (szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).
Dbam o standardy, superwizuję moją pracę i stale podnoszę kwalifikacje.

Z wykształcenia jestem psychologiem (Uniwersytet Jagielloński). Podczas studiów magisterskich ukończyłam 2 moduły specjalizacyjne: interwencja kryzysowa, kliniczna psychologia zdrowia.

Moja praca zawodowa biegnie równolegle ścieżkami: psychologiczną i trenerską, które splatają się ze sobą i uzupełniają.

W ścieżce psychologicznej – od początku najbliżej mi było do psychologii klinicznej – jako koterapeuta na turnusie terapii grupowej młodych dorosłych uczyłam się pod okiem superwizora PTP, jako uczestnik sesji terapeutyczno-szkoleniowych poznawałam Racjonalną Terapię Zachowania i Program Simontona (to poznawczo-behawioralny program psychoterapii skierowany do osób z chorobą nowotworową). Pracowałam z dorosłymi niepełnosprawnymi: jako psycholog w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w projektach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Jako psycholog hospicyjny przez 5 lat udzielałam wsparcia psychologicznego osobom chorym somatycznie i ich bliskim.

W ścieżce trenerskiej – od 2008 r. prowadzę „szyte na miarę” warsztaty psychoedukacyjne i treningi umiejętności społecznych, według autorskich scenariuszy. Praktycznie doświadczenie pracy z grupą zdobywałam już na początku studiów, prowadząc szkolenia dla dorosłych (przeszkoliłam ok. 1500 ludzi podczas ok. 3000 godzin szkoleniowych) i jeżdżąc na kolonie z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym (kilkanaście turnusów w latach 2001-2010). Przeprowadziłam 150 h warsztatów profilaktycznych dla małopolskiego Centrum Profilaktyki. Wiedzę o grupie uzupełniałam ucząc się od profesjonalistów: ukończyłam roczne Studium Pedagogiczne UJ i roczną Szkołę Trenerów BAZA, której prowadzącym był superwizor i rekomendowany trener PTP. Przez kilka lat brałam udział jako psycholog-trener w projektach z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia: program profilaktyczny raka szyjki macicy i raka piersi (2009-2010), program profilaktyczny HIV/AIDS (2008-2010), program wsparcia dla osób z chorobami nowotworowymi i ich rodzin (2008).

 Od 2012 r. pracuję jako psychoterapeutka.