Kim jestem i czym się zajmuję

s9Agnieszka Zaborowska – psycholog, psychoterapeutka, trener.

Jestem psychologiem z ponad 10-letnim doświadczeniem. Psychoterapią zajmuję się od 2012 roku. Ukończyłam 4-letnią szkołę psychoterapii w Ośrodku INTRA w Warszawie (szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).
Dbam o standardy, regularnie superwizuję moją pracę i stale podnoszę kwalifikacje .

Prowadzę terapię osób dorosłych. Jestem psychoterapeutką integratywną. W praktyce oznacza to, że pracuję w nurcie psychoterapii humanistycznej (doświadczeniowej), wykorzystuję także elementy pracy innych szkół terapeutycznych.
W swojej pracy kieruję się kodeksem etyczno-zawodowym psychologa oraz kodeksem etycznym psychoterapeuty. Mam doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi choroby somatycznej (m.in. nowotwory, choroby kardiologiczne itp.). Prowadzę także autorskie warsztaty umiejętności społecznych, psychoedukacyjne oraz z promocji i profilaktyki zdrowia.

Z pierwszego wykształcenia jestem psychologiem (Uniwersytet Jagielloński, 2008). Podczas studiów magisterskich ukończyłam 2 moduły specjalizacyjne: interwencja kryzysowa, kliniczna psychologia zdrowia.  Jako psycholog-trener prowadziłam warsztaty psychologiczne, szczególnie angażowałam się w projekty z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia: program profilaktyczny raka szyjki macicy i raka piersi (2009-2010), program profilaktyczny HIV/AIDS (2008-2010), program wsparcia dla osób z chorobami nowotworowymi i ich rodzin (2008). Pracowałam z osobami niepełnosprawnymi w Środowiskowym Domu Samopomocy i w projektach aktywizacji zawodowej realizowanych przez stowarzyszenie WIOSNA, a jako psycholog hospicyjny przez 5 lat udzielałam wsparcia psychologicznego osobom chorym somatycznie i ich bliskim.